Spotkania z Historią

reż.: reżyser | rok | 120

Po raz kolejny zapraszamy na Spotkanie z Historią w Kinie Miejsce 


"Monarchia czy republika. Rola Naczelnego Komitetu Narodowego i Rady Regencyjnej w odbudowie państwowości polskiej"

Prelekcja będzie próbą innego spojrzenia na proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Zwrócenia uwagi na fakty w oficjalnej historiografii marginalizowane lub wręcz pomijane.

Będzie stawianiem szeregu pytań, które nasuwają się przy całościowym spojrzeniu na dzieje pierwszych dekad XX w.  i szukaniem odpowiedzi na nie. Określeniem roli niektórych postaci (Juliusz Leo, Franciszek Stefczyk, Tadeusz Cieński, gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski) w tak ważnym dla narodu polskiego momencie.

"Zła historia jest mistrzynią złej polityki" - Józef Szujski

Do pobrania