Powitanie słońca

reż.: reżyser | 9102rok | 68czas

Reżyser odwiedza różne miejsca na ziemi, pokazując, jak dużą rolę może odgrywać joga w życiu osób różnych kultur.

Do pobrania