Misją nowego kina jest upowszechnianie kultury filmowej połączonej ze sztukami nowych mediów. To nie tylko miejsce, do którego będzie przychodzić się na film lub po prostu do kina, to również w pewnym sensie mała „galeria” sztuki filmowej czy miejsce łączenia przyjemności z kulturą i edukacją filmową. Osoby przychodzące do Miejsca będą miały okazję uczestniczyć w wydarzeniach filmowych oraz obcować z różnorodną sztuką. Kino daje możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi, uczy myślenia i tworzy historię, dlatego nowe kino, dzięki kreatywności, pomysłowości i zaangażowaniu twórców, powinno znaleźć się na mapie ważnych instytucji kultury w Zakopanem.

Miejsce będzie również odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu świadomych odbiorców kultury. W zależności od miejsca, od społeczeństwa, w którym żyje człowiek, przybiera ona określoną formę. Kino studyjne w Zakopanem będzie narzędziem do propagowania kultury zarówno w tym węższym, jak i szerszym wymiarze. Organizowane w nim wydarzenia będą miały zasięg nie tylko lokalny, ale także ogólnopolski.

Nowe kino będzie przestrzenią sprzyjającą rodzeniu się czy odkrywaniu talentów, będzie umożliwiało odnajdywanie pasji, potencjału twórczego, jakim niektórzy nie raz nieświadomie dysponują. Być może kino stanie się miejscem narodzin współczesnych „wielkich” polskiego filmu.

Powstanie nowej instytucji kultury będzie powiewem świeżości na kulturowej mapie Zakopanego. Oferta Miejsca będzie skierowana do tych małych i do tych dużych, do młodych i do starszych-każdy znajdzie coś dla siebie. Kino umożliwi zaktywizowanie do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych fanów kinematografii.